Aside

18. listopadu 2017

WP_20171118_002

Dobrý den,

dnes jsme opakovali barvy a hráli hru = Pan Čáp ztratil čepičku. Hru jsem si všichni moc užili. Dále jsme pokračovali lekcí = oblečení. Ze Starých pověstí českých jsme četli kapitolu = O knížeti Svatoplukovi. V této kapitole byl zmíněn Cyril a Metoděj; Velehrad. Na mapě ČR jsme Velehrad našli. Ke konci hodiny jsme procvičovali písně na vánoční besídku.

Domácí úkol

1. Vypracovat pracovní list, který všichni obdrželi ve třídě.

2. Přinést si příští hodinu staré tričko. Trička v podstatě zničíme. Budeme zase dělat Čertovskou školu jako minulý rok. Je lepší když mají děti trička větší neboť se lépe oblékají na jejich školní oblečení.

3. Budeme nacvičovat na vánoční vystoupení s hudebními nástroji. Všichni, kteří mají na nějaký hudební nástroj hrát, ho přinesou do třídy.

Všem přeji šťastný Den díkůvzdání,

Andrea K. Nejedlik

 

Advertisements
Aside

11. listopadu 2017

WP_20171111_001

Dobrý den,

v sobotu jsme pokračovali v tématu – jídlo. Probírali jsme jídelníček a názvy v něm /studené a teplé nápoje, polévky, hlavní jídlo, apod./. Dále jsme rozlišovali role hosta a číšníka. Zopakovali jsme různé chutě a odpovědi na otázku – S čím. Opakovali jsme skloňování slovesa mám/nemám rád. Tvořili jsme rozkazovací slovesa /Čti! Mluv! apod./. Téma jídlo jsme zakončili malbou – talíř plný jídla.

Ve Starých pověstech českých jsme četli kapitolu O Horymírovi. Většina dětí namalovala koně Šemíka. Hodinu jsme zakončili obrázkovým čtením a poslechem českých písniček.

Za domácí úkol je jeden pracovní list, který děti obdržely ve třídě. Děti v něm mají doplnit různé druhy jídel do jídelníčku.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík

Aside

4. listopadu 2017

WP_20171104_002WP_20171104_001

Dobrý den,

dnes jsme probírali téma jídlo a slovní zásobu k tomu spojenou. Učili jsme se časovat slovesa jíst, snídat, obědvat, večeřet. Děti zjišťovaly od svých spolužáků co nepijí a nejedí. Na zakončení tématu všichni vytvořili malý art project /viz foto/.

Pokračovali jsme ve čtení Starých pověstí českých. Dnešní čtení býlo – Dívčí válka. Na závěr hodiny jsme procvičovali obrázkové čtení.

Za domácí úkol je vypracovat pracovní list, který děti dnes dostaly. Mají do něj napsat co snídají, svačí, obědvají, večeří a v kolik hodin.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejdlík

Aside

28. října 2017

20171028_12013620171028_110108WP_20171028_006WP_20171028_003

Dobrý den,

dnes jsme měli ve škole návštěvu z BOĎI Jaroměř – Libušku a Romana Bauerovi. Bauerovi nám ukazovali různé druhy loutek. Děti měly možnost vyrobit vlastní loutky do předpřipraveného divadélka /viz první foto/. Neměli jsme možnost vymalovat kašpárka, kterého děti dostaly. Děti mají možnost tak učinit doma.

Všichni jsme přišli do školy oblečení v maskách. Každý svou masku představoval.

Dále jsme si připomenuli 28. října 1918 a to, že se dnes slaví Vznik samostatného československého státu. Připomenuli jsme si T. G. Masaryka a další důležité znaky ČR /J. K. Tyl, Praha, Karlův most, apod../. Všichni vyhledávali na mapě města ČR.

Za domácí úkol je strana 24 v pracovním sešitě.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík

Aside

21. října 2017

Dobrý den,

dnes jsme měli na návštěvě pana Jaroslava Svěceného a pana Václava Máchu. Pan Svěcený dětem vykládal o houslích a také jim i zahrál. V druhé části hodiny jsme stihli udělat tři pracovní listy k tématu Česká Republika. Měli jsme pestrou škálu předmětů, které děti přinesly – CD, DVD, loutku Mat, fotky, obrázek. Nestihli jsme dnes udělat projekt k tématu ČR. Budeme se to snažit udělat příští hodinu. Děti mohou přijít příště v maskách. Budeme mít Halloween ve třídě. Zároveň budeme mít na návštěvě Libušku a Romana Bauerovi z BODI /Boučkovo loutkové divadlo/.

Za domácí úkol je strana 23 v pracovním sešitě.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík

 

Aside

projekt – Cestujeme písničkami – rozpis

Dobrý den,

dnes všichni vytáhli svůj datum k prezentaci. Za chybějící žáky táhli jejich spolužáci.

13. ledna 2018                                              Alex                                            Suchý

20. ledna 2018                                              Kayla

27. ledna 2018                                              Annabelle                                  Janáček

3. února 2018                                               Mikie                                           F. Dušek

10. února 2018                                            Lukáš Wright                              Dvořák

17. února 2018                                            Anička                                           M. Eben

24. února 2018                                            Lucas Santa Barbara                  Smetana

3. března 2018                                            Erik Martinu

10. března 2018                                          Lucas Dvorský                            J. Ježek

Prosím všechny, kteří stále nemají vybrané jméno hudebního skladatele, aby tak učinili co nejdříve. Zároveň vás všechny žádám, aby jste mi dali vědět v případě, že vám datum nevyhovuje. Budeme se to snažit řešit jako v minulých letech přehozením prezentací s jiným žákem.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík

 

 

Aside

14. října 2017

Dobrý den,

dnes jsme měli ve škole na návštěvě pana Tomáše Končinského, autora knihy Překlep a Škraloup. Velkou část vyučování jsme byli na jeho prezentaci ve třídě Sov. Po návratu do naší třídy jsme malovali, na žádost pana Končinského, do jeho knihy. Dnes jsme vytahovali dny prezentací. Hodinu jsme zakončili obrázkovým čtením.

Domácí úkol

  1. Všichni dostali ve třídě kopie druhé kapitoly z knihy Překlep a Škraloup. Prosím, přečtěte doma. Pro všechny, kteří chyběli mám výtisky ve škole. Dostanou je tedy dodatečně.
  2. Na další hodinu budou všichni potřebovat nějakou věc, která jim připomíná Českou Republiku. Může to být cokoliv – obrázek, pohlednice, fotka, vlajka, apod. Příští týden budeme opakovat Českou Republiku a zároveň budeme dělat projekt k tomuto tématu spojený.

Děkuji a přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík