Aside

15. září 2018

Dobrý den,

tak další nový rok jsme začali v novém místě, s novým elánem a novými nápady. Dnešní den nám velmi rychle utekl. Ve třídě jsme se představili. Všichni vyprávěli nějaký zážitek z ČR /z minulosti nebo letošního léta/. Pokračovali jsme opakováním měsíců v roce /týmová i jednotlivá práce/. Žáci četli časopis /dle svého výběru/. O textu jsme vyprávěli a vytvářeli myšlenkové mapy. Závěr hodiny jsme byli dohromady s rodiči. Probírali jsme strukturu, sylabus a projekty plánované na tento rok.

Seznam knih /sylabus/, s kterými budeme pracovat jste všichni obdrželi. Jak jsem říkala, některé budeme číst celé, některé jen texty pro seznámení. Ke knihám budeme hrát většinou konverzační hry. Dále budeme vypracovávat pracovní listy a vytvářet myšlenkové mapy.

V nezměněné podobě pojedeme čtení Starých pověstí českých a obrázkové čtení.

Plánované projekty
1. Miluji Česko – všichni budou potřebovat nějaké fotky, výtisky, texty, které budou dávat na malý board. Projekt budeme začínat dělat od října. Budu však po studentech chtít, aby měli potřebné věci ve škole nejpozději poslední týden v září.
2. Co by jsi řekl autorovi? /Ester Stará/ – budeme psát ve škole do předem předtištěných formulářů. Projekt bude udělán jakmile se seznámíme s knihami. Vidím to spíše až po novém roce.
3. 100 hitů republiky – budeme poslouchat 1-2 písně každou sobotu, další 1-2 písně budou k poslechu za domácí úkol
4. Česká Kronika – 100 let ČR ve sto příbězích – opět budeme poslouchat jeden až dva příběhy ve škole a další jeden až dva budou k poslechu za domácí úkol. Příběhy nejedou v rozhlase chronologicky a i my tedy budeme přeskakovat v časových obdobích.
5. Utajené poklady ČR – projekt /ústní/ bude dělán s rodiči. Začínat budeme s prezentacemi po novém roce. Vyžaduji vypracovaný poster v českém jazyce. V tomto projektu mohou děti přeskakovat z místa na místo po ČR. Jen mi prosím nepracujte s Prahou. Zajímá mne co každý považuje za poklad ČR, který by doporučil k vidění ostatním. Něco co nenajdete v příručce pro turisty 🙂

Domácí úkol

poslech písně z roku 1919

poslech písně z roku 1920

poslech písně z roku, v kterém se každý žák sám narodil

poslech prvního textu z kroniky – každý jsi může vybrat jakýkoliv rok k poslechu. Jak uvidíte příběhy nejedou chronologicky. 

https://dvojka.rozhlas.cz/ceska-kronika-7407659

 


Všem děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlík

Advertisements
Aside

škola klepe na dveře…

Dobrý den všem,

léto nám uběhlo jako voda a škola nám klepe na dveře. Myslím, že není nutné představovat moji osobu. Všichni mne znají. Jestli máte jakékoliv dotazy, tak se na mě samozřejmě obraťte bez váhání.

V sobotu nám začíná škola ve stejný čas v 10:00 ráno. POZOR jsme však v nové lokaci. Adresa je Lake Forest Elementary School, 5920 Sandy Spring Circle, Sandy Spring, 30328. Prosím všechny o shovívavost neboť i my učitelé budeme v sobotu ve škole poprvé a může se stát, že budeme trochu tápat.

V sobotu od 11:45 budeme mít ve třídě schůzku při které Vás obeznámím s novými náležitostmi a připomenu některé již známé. Po schůzce bude i zároveň konec vyučování /12:00/.

Věci potřebné do třídy:

tužka

propiska

pastelky nebo crayony

nužky

lepidlo – stick (ne to tekuté)

sešit/papíry na psaní

binders (noví žáci dostanou ve škole)

pracovní sešit z minulého roku

 

Všem moc děkuji a těším se na brzkou shledanou,

Andrea K. Nejedlík

Aside

19. května 2018

Dobrý den,

v sobotu jsme zakončili školní rok 2017/2018. Všem gratuluji k ukončení dalšího školního roku. Zároveň všem touto cestou děkuji za všechny dobroty a kytičky, které jsem dostala. Někteří studenti jedou na léto do ČR. Budu se tedy těšit na září kdy mi všichni budou vypravovat své zážitky z cestování. Přeji všem krásné léto.

Ještě jednou všem děkuji za super školní rok,

Andrea K. Nejedlík

Aside

12. května 2018

Dobrý den,

včera jsme opakovali slovní druhy. Doplňovali jsme správný tvar já (můj, moje, mé), ty, my, vy, on, ona, oni. Dodělali jsme props k naší písničce na představení. V druhé polovině hodiny jsme vyráběli dárečky maminkám ke Dni matek a tatínkům ke Dni otců (den tatínků je v červnu tak, aby nebyli ošizeni) :-). Již po druhé se k naší třídě připojil nový žák Karsten.

Za domácí úkol je opakování textu písničky Měsíce na vystoupení, které bude příští týden.

Všem přeji veselou neděli,

Andrea K. Nejedlík

 

Aside

Zhrnutie hodiny 5/5/2018

Po společném zazpívání hymny jsme procvičovali skloňování a čtení datumu z tabule, dnů v týdnu a vyjmenovávání měsíců v roce.

Každý žák hlasitě četl z knížky píseň o měsících.

Hlavním tématem hodiny bylo správné skloňování sloves v přítomném čase a hlavně procvičování pravidel a koncovek u sloves.
Hráli jsme paměťovou hru na skládání vět a na konci hodiny hru
Jméno, město, zvíře, rostlina, atd.
Pavla
Aside

Bowling

Dobrý den,

dnes jsme si odpoledne užili všichni dohromady v Stars and Strikes /Sandy Spring/. Všichni hráli bowling, laser tag, bumper cars a dostali i kartu do arcade. Na oběd jsme měli cheese/pepperoni pizza a lemonade/fruit punch/voda. Myslím, že všichni byli velmi spokojení. Dokonce začali plánovat bowling za dalších pět let :-).

Přeji hezký den,

Andrea K. Nejedlík

Aside

28. dubna 2018

Dobrý den,

dnešní den nám velmi rychle ve škole utekl. Hodinu jsme začali jako vždy hymnami. Probírali jsme časování sloves a profese. Davídek všem předvedl hasiče, veterináře, policajta a kuchaře. Od kuchaře všichni dostali lízátka. V druhé polovině hodiny jsme pokračovali na výrobě props k vystoupení.

 

 

Za domácí úkol je vypracovat polovinu pracovního listu, který všichni dostali ve škole. Jde o časování sloves.

Příští vyučování povede Pavlína Ladňák.

Děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlik