Aside

13. října 2018

Dobrý den,

v sobotu jsme začali hymnami. Pokračovali jsme čtením Starých pověstí českých, kapitolou Faustův dům. Seznámili jsme se s další knihou od Ester Staré – Povíš mi to?. Ke knize jsme vypracovali čtyři pracovní listy a zhlédli ukázku na youtube. Opět jsme poslouchali písně ze 100hitůrepubliky, léta 1938 – 1941. Hodinu jsme zakončili hraním hry na procvičování slovní zásoby. Hra se jmenuje Tik Tak Boom! Junior. Hru jsme si všichni užili a budeme ji využívat i v dalších hodinách.

Za domácí úkol je poslech písní ze 100hitůrepubliky – léta 1942-1944.

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ – ješte nepřinesli všichni do třídy věci k projektu Miluji Česko. V sobotu budeme začínat s výrobou. Jestliže děti nebudou mít ve třídě potřebné předměty, nebudou moci první hodinu pracovat na projektu. Důrazně znovu všechny žádám, aby na to mysleli.

Děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlík

Advertisements
Aside

29. září 2018

Dobrý den,

v sobotu jsme opět dělali myšlenkové mapy. Poslouchali jsme písničky z roků 1927-1929. Ve Starých pověstech českých jsme četli kapitolu – O Daliborce. Probírali jsme pověst a dostali jsme se až k obeznámení s Vladislavským sálem. Pokračovali jsme opakováním měsíců. Po přestávce jsme vyučování přemístili ven. Měli jsme možnost využít stolů, kterou jsou venku ve spodním patře školy. Zde jsme opakovali počty po 1, 10, 100. Kniha s kterou jsme se obeznamovali tento týden byla – Mařenka už říká Ř od Ester Staré. Vypracovávali jsme různé rozhovory do pracovních listů a zároveň zopakovali různé barvy.

Za domácí úkol je poslech písní z let 1930-1932.

Dále prosím o přinesení věcí na projekt Miluji Česko /fotografie, výtisky, pohledy, apod./. Někteří už mají ve škole, ale většina na to stále zapomíná. Příští týden nebudu učit. Třídu povede Pavlína Ladnák. Můžete věci předat i Pavlíně. Vše zůstává v krabici ve škole.

 

Děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlík

 

 

Aside

22. září 2018

Dobrý den,

dnes jsme začali hodinu procházkou po škole a malováním mapy – cesty po škole /záchody, emergency exit, water fountain, vchod do budovy/. Pokračovali jsme čtením Starých pověstí českých – Staroměstský orloj. K této části jsme si pustili ukázku orloje na youtube a malovali obrázek. Poslechli jsme tři hity ze 100 hitů republiky /léta 1921-1923/. Po přestávce jsme se seznámili s první knihou Ester Staré – Chrochtík a Kvikalka. Vykládali jsme si o zlatém prasátku a co znamená rčení – žít jako prase v žitě. Ke knize jsme vytvářeli myšlenkové mapy na zvířata /práce ve dvojicích/.

 

Domácí úkol
poslech písně ze 100hitůrepubliky – léta 1924-1926

nachystání věcí na projekt Miluji Česko – fotky, výstřižky, výtisky, apod.. Ráda bych měla věci dětí ve škole nejpozději do dvou týdnů.

Děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlík

Aside

15. září 2018

Dobrý den,

tak další nový rok jsme začali v novém místě, s novým elánem a novými nápady. Dnešní den nám velmi rychle utekl. Ve třídě jsme se představili. Všichni vyprávěli nějaký zážitek z ČR /z minulosti nebo letošního léta/. Pokračovali jsme opakováním měsíců v roce /týmová i jednotlivá práce/. Žáci četli časopis /dle svého výběru/. O textu jsme vyprávěli a vytvářeli myšlenkové mapy. Závěr hodiny jsme byli dohromady s rodiči. Probírali jsme strukturu, sylabus a projekty plánované na tento rok.

Seznam knih /sylabus/, s kterými budeme pracovat jste všichni obdrželi. Jak jsem říkala, některé budeme číst celé, některé jen texty pro seznámení. Ke knihám budeme hrát většinou konverzační hry. Dále budeme vypracovávat pracovní listy a vytvářet myšlenkové mapy.

V nezměněné podobě pojedeme čtení Starých pověstí českých a obrázkové čtení.

Plánované projekty
1. Miluji Česko – všichni budou potřebovat nějaké fotky, výtisky, texty, které budou dávat na malý board. Projekt budeme začínat dělat od října. Budu však po studentech chtít, aby měli potřebné věci ve škole nejpozději poslední týden v září.
2. Co by jsi řekl autorovi? /Ester Stará/ – budeme psát ve škole do předem předtištěných formulářů. Projekt bude udělán jakmile se seznámíme s knihami. Vidím to spíše až po novém roce.
3. 100 hitů republiky – budeme poslouchat 1-2 písně každou sobotu, další 1-2 písně budou k poslechu za domácí úkol
4. Česká Kronika – 100 let ČR ve sto příbězích – opět budeme poslouchat jeden až dva příběhy ve škole a další jeden až dva budou k poslechu za domácí úkol. Příběhy nejedou v rozhlase chronologicky a i my tedy budeme přeskakovat v časových obdobích.
5. Utajené poklady ČR – projekt /ústní/ bude dělán s rodiči. Začínat budeme s prezentacemi po novém roce. Vyžaduji vypracovaný poster v českém jazyce. V tomto projektu mohou děti přeskakovat z místa na místo po ČR. Jen mi prosím nepracujte s Prahou. Zajímá mne co každý považuje za poklad ČR, který by doporučil k vidění ostatním. Něco co nenajdete v příručce pro turisty 🙂

Domácí úkol

poslech písně z roku 1919

poslech písně z roku 1920

poslech písně z roku, v kterém se každý žák sám narodil

poslech prvního textu z kroniky – každý jsi může vybrat jakýkoliv rok k poslechu. Jak uvidíte příběhy nejedou chronologicky. 

https://dvojka.rozhlas.cz/ceska-kronika-7407659

 


Všem děkuji a přeji hezký den,
Andrea K. Nejedlík

Aside

škola klepe na dveře…

Dobrý den všem,

léto nám uběhlo jako voda a škola nám klepe na dveře. Myslím, že není nutné představovat moji osobu. Všichni mne znají. Jestli máte jakékoliv dotazy, tak se na mě samozřejmě obraťte bez váhání.

V sobotu nám začíná škola ve stejný čas v 10:00 ráno. POZOR jsme však v nové lokaci. Adresa je Lake Forest Elementary School, 5920 Sandy Spring Circle, Sandy Spring, 30328. Prosím všechny o shovívavost neboť i my učitelé budeme v sobotu ve škole poprvé a může se stát, že budeme trochu tápat.

V sobotu od 11:45 budeme mít ve třídě schůzku při které Vás obeznámím s novými náležitostmi a připomenu některé již známé. Po schůzce bude i zároveň konec vyučování /12:00/.

Věci potřebné do třídy:

tužka

propiska

pastelky nebo crayony

nužky

lepidlo – stick (ne to tekuté)

sešit/papíry na psaní

binders (noví žáci dostanou ve škole)

pracovní sešit z minulého roku

 

Všem moc děkuji a těším se na brzkou shledanou,

Andrea K. Nejedlík

Aside

19. května 2018

Dobrý den,

v sobotu jsme zakončili školní rok 2017/2018. Všem gratuluji k ukončení dalšího školního roku. Zároveň všem touto cestou děkuji za všechny dobroty a kytičky, které jsem dostala. Někteří studenti jedou na léto do ČR. Budu se tedy těšit na září kdy mi všichni budou vypravovat své zážitky z cestování. Přeji všem krásné léto.

Ještě jednou všem děkuji za super školní rok,

Andrea K. Nejedlík

Aside

12. května 2018

Dobrý den,

včera jsme opakovali slovní druhy. Doplňovali jsme správný tvar já (můj, moje, mé), ty, my, vy, on, ona, oni. Dodělali jsme props k naší písničce na představení. V druhé polovině hodiny jsme vyráběli dárečky maminkám ke Dni matek a tatínkům ke Dni otců (den tatínků je v červnu tak, aby nebyli ošizeni) :-). Již po druhé se k naší třídě připojil nový žák Karsten.

Za domácí úkol je opakování textu písničky Měsíce na vystoupení, které bude příští týden.

Všem přeji veselou neděli,

Andrea K. Nejedlík